Törönen & Pohribný - Industrial feelings

Tapahtuman kuvaus

"--Törösen ja Pohribnýn yhteisteoksia voi tulkita jälkikuvina. Ne ovat osa muistia, häivähdys jostain nähdystä ja koetusta. Tämä muistumia muistuttava visuaalisuus hallitsee yhteisteosten estetiikkaa. Symbolinomaiset ihmisfiguurit ovat jättäneet jälkensä maisemaan, ja samalla tapaa kuin Pohribnýn valokuvissa myös yhteisteoksissa eri aikakaudet kerrostuvat. Katsoja huomaa katsovansa jatkumoa, joka ei ole kovin sujuva vaan nyrjähtelee eteenpäin yhtä epätasaisesti kuin ihmiskunnan historia.

Törösen symbolit ovat tunnistettavia. Hän rakentaa välillä kuva-arvoituksia mutta arvoitukset ovat pikemminkin tiedostamattoman symboliikkaa kuin aitoja kysymyksiä. Viiva, joka piirtää esiin ihmishahmon, on tavanomainen mutta silti tai juuri siksi kaiken kuvataiteen alku. Teoksissa on havaittavissa primitiivisen taiteen merkistöjä ja ornamentillista dekoraatiota, mutta olennaista on se, miten hahmot ovat maisemaa vasten kuin luolamaalauksia tai graffitimaalarin merkkejä.

Figuurit ja maisema muodostavat yhdessä fiktiivisen maailman, joka on arvoituksellinen ja symbolistinen, mutta välillä myös humoristinen. Kaikkea ei ole sommiteltu ryppyotsaisesti vaan yhdistelmä kasvattaa omaa tarinaansa, missä on hauskoja oivalluksia ja jännittäviä yksityiskohtia. Yhteisteosten maailma on selvästi erilainen, kuin Pohribnýn ja Törösen omien teosten tunnelma. Yhteisilmaisu asettuu taajuudeltaan aivan omaan kohtaansa, sivuun maisemakuvaston totutuista konventioista."  Veikko Halmetoja, näyttelyn kuraattori 

Websivuille

Ajankohta

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumapaikka

Taidekeskus Itä

Valtakatu 66
Lappeenranta

Lippuhinnat

Yhteystiedot


Tulosta